Liên hệ

Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp, có điều muốn hỏi cá nhân, hay ý kiến đóng góp, xin để lại email và comment dưới đây. Mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng của mình trong thời gian sớm nhất!

Facebook Page: https://www.facebook.com/thetinypharmacist/