Chuyện con gái

Là con gái mà vậy là giỏi rồi…

Tưởng tượng bạn đi học trong lớp gồm sinh viên từ nhiều nước khác nhau. Sau khi chấm điểm thi, thầy phát bài lại cho bạn kèm theo lời khen “Tôi thấy em người Việt Nam mà học thế là giỏi rồi đấy”. Bạn nghĩ đây là một lời khen ngợi hay là sự khinh… Continue reading Là con gái mà vậy là giỏi rồi…