Các mối quan hệ đã giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp của mình như thế nào?

Ở blog trước, mình đã bàn về tầm quan trọng của việc tạo nên và giữ gìn network vì công việc của bạn sẽ phụ thuộc vào nó. Không những thế mà còn phải phát triển, mở rộng, và đừng … Continue reading Các mối quan hệ đã giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp của mình như thế nào?

Trang phục phỏng vấn- Tuân thủ quy tắc nhưng vẫn tạo điểm nhấn riêng

Trong series 3 phần về đề tài phỏng vấn trước đây, mình đã đề cập đến STAR technique, cách đặt và trả lời câu hỏi, và những gì phải làm sau khi phỏng vấn xong. Một phần quan trọng không kém … Continue reading Trang phục phỏng vấn- Tuân thủ quy tắc nhưng vẫn tạo điểm nhấn riêng

Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 3)- Phone interviews, Thank you note, Bad experiences

Ở hai phần trước, mình đã đề cập đến STAR technique và những câu hỏi thường gặp khác nên chuẩn bị. Trong phần còn lại này, mình sẽ bàn về những vấn đề tưởng nhỏ nhưng quan trọng không kém … Continue reading Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 3)- Phone interviews, Thank you note, Bad experiences