Sống ở Mỹ: Các nguồn tin tức thời sự, văn hoá, và ngành dược

Mình giới thiệu với mọi người những nguồn thông tin miễn phí hoặc chi phí rẻ chất lượng cao mình hay đọc để tham khảo. Continue reading Sống ở Mỹ: Các nguồn tin tức thời sự, văn hoá, và ngành dược

Networking: Các mối quan hệ có thể giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp như thế nào?

Ở bài Networking- Những điều quan trọng nhưng ít người làm được, mình đã bàn về tầm quan trọng của việc tạo nên và giữ gìn network vì công việc của bạn sẽ phụ thuộc vào nó. Không những thế … Continue reading Networking: Các mối quan hệ có thể giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp như thế nào?