Hành trình du học (Phần 12): Đừng bỏ lỡ những lớp học thú vị này

Trong phần trước Hành trình du học (Phần 11): Học hiệu quả ở đại học Mỹ- Khoa học tự nhiên, mình chia sẻ với mọi người về kĩ năng học các môn khoa học tự nhiên ở Mỹ. Toán, lý, … Continue reading Hành trình du học (Phần 12): Đừng bỏ lỡ những lớp học thú vị này

Du học ở Mỹ- Lời khuyên cho ai học nửa chừng ở Việt Nam, chuẩn bị đi định cư, muốn chuyển ngành, v.v.

Trong một bài trước, mình có bàn về Hành nghề ở Mỹ – Con đường nào cho dược sĩ đào tạo ở Việt Nam? đối với những ai đã học xong dược sĩ ở Việt Nam rồi. Còn những bạn đang … Continue reading Du học ở Mỹ- Lời khuyên cho ai học nửa chừng ở Việt Nam, chuẩn bị đi định cư, muốn chuyển ngành, v.v.

So sánh hai kiểu trường dược ở Mỹ: PharmD 0-6 và 4 năm sau cử nhân

Sau khi giới thiệu Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- PharmD Step by step guide, mình sẽ làm thử ví dụ của việc tìm hiểu chương trình 0-6 và chương trình 4 năm sau cử nhân cho mọi người dễ … Continue reading So sánh hai kiểu trường dược ở Mỹ: PharmD 0-6 và 4 năm sau cử nhân

Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- PharmD Step by step guide

Sau khi đọc thông tin khái quát ở Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- Bắt đầu từ đâu? và hỏi bản thân những câu tất yếu như mình nêu trong blog Quyết định học dược- Hãy hỏi bản thân những điều này bạn … Continue reading Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- PharmD Step by step guide

Quyết định học dược ở Mỹ- Hãy hỏi bản thân những điều này

Ở một bài trước  Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- Bắt đầu từ đâu?, hi vọng các bạn và phụ huynh có một số thông tin khởi điểm để bắt đầu hành trình tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu sơ … Continue reading Quyết định học dược ở Mỹ- Hãy hỏi bản thân những điều này