Du học Mỹ: Ở xứ người- Những hành động nhỏ để hoà nhập

Bắt đầu cuộc hành trình ở một đất nước xa lạ không khỏi nhiều bỡ ngỡ, vì thế mới có từ “culture shock” để chỉ hiện tượng này. Người ta đôi khi ăn khác, nói khác, suy nghĩ khác, đi … Continue reading Du học Mỹ: Ở xứ người- Những hành động nhỏ để hoà nhập