Chuẩn bị cho kì thi PCAT vào trường dược ở Mỹ

Mình đã viết khá nhiều về ngành dược và học dược ở Mỹ trong mục Ngành dược ở blog này. Tuy nhiên, con đường học dược của mình là theo chương trình 0-6, nên mình không phải thi PCAT. Để … Continue reading Chuẩn bị cho kì thi PCAT vào trường dược ở Mỹ

Du học Mỹ: Ở xứ người- Những hành động nhỏ để hoà nhập

Bắt đầu cuộc hành trình ở một đất nước xa lạ không khỏi nhiều bỡ ngỡ, vì thế mới có từ “culture shock” để chỉ hiện tượng này. Người ta đôi khi ăn khác, nói khác, suy nghĩ khác, đi … Continue reading Du học Mỹ: Ở xứ người- Những hành động nhỏ để hoà nhập