Đi làm ở Mỹ


Networking: Các mối quan hệ có thể giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp như thế nào?

Ở bài Networking- Những điều quan trọng nhưng ít người làm được, mình đã bàn về tầm quan trọng của việc tạo nên và giữ gìn network vì công việc của bạn sẽ phụ thuộc vào nó. Không những thế mà còn phải phát triển, mở rộng, và đừng vô tình để lại ấn tượng … Continue reading Networking: Các mối quan hệ có thể giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp như thế nào?

Networking- Những điều quan trọng nhưng ít người làm được

Trang Facebook The Tiny Pharmacist có gần 3500 người theo dõi. Trong 9 tháng qua, mỗi ngày mình nhận được ít nhất 1 message hỏi ý kiến xin lời khuyên về nhiều vấn đề khác nhau, tính ra hơn 200 người đã tiếp xúc trực tiếp với mình qua trang này. Trong số đó chỉ có … Continue reading Networking- Những điều quan trọng nhưng ít người làm được