Hành trình du học (Phần 4): Chọn ngành, chọn nghề, đừng du học trên mây

Thời điểm thích hợp để chọn ngành học thường là ở cấp 3, khi bạn tìm hiểu về trường đại học. Biết mình muốn học ngành nào sẽ giúp lựa chọn những trường có chương trình phù hợp với mục … Continue reading Hành trình du học (Phần 4): Chọn ngành, chọn nghề, đừng du học trên mây