Tết phương xa, Tết trong lòng

Khi xưa còn nhớ Tết ghê gớm lắm, thèm được thấy hoa mai để biết mùa xuân về, thèm nồi thịt kho ăn với cải chua, miếng bánh tét rán, chuyến xe về thăm quê Long An. Continue reading Tết phương xa, Tết trong lòng

Blog #100: 100 posts, 500 giờ, 18 tháng, 4500 bạn đồng hành, 1 Tiny Pharmacist

Mới đó mà đã đến blog thứ 100 🙂 Tháng 8 năm 2015, mình ấp ủ một ước mơ nhỏ được chia sẻ nhiều thông tin và trải nghiệm với cộng đồng lớn hơn, bắt đầu bằng thông tin sức … Continue reading Blog #100: 100 posts, 500 giờ, 18 tháng, 4500 bạn đồng hành, 1 Tiny Pharmacist