Climate Justice

Bạn có bao giờ nghe về global warming? Bạn có tin vào hiện tượng trái đất nóng lên hay thay đổi khí hậu (climate change)? Ở một đất nước tiên tiến như Mỹ, thật khó tin rằng đây vẫn còn … Continue reading Climate Justice