Sức khoẻ giới tính

Sức khoẻ giới tính: Nói thẳng nói thật


Bệnh đường tình dục & Phụ khoa


Nếu các bạn có câu hỏi thì comment dưới hoặc Facebook Page của trang. Nếu có đăng lại bài, xin vui lòng dẫn nguồn tên mình và địa chỉ của trang. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

-Ngọc Bích, PharmD, RPh