COVID-19

Đại dịch toàn cầu COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống trên toàn thế giới. Trong series này, mình hi vọng chia sẻ với mọi người những thông tin bổ ích và đáng tin cậy.

COVID-19 vắc xin

Cùng tìm hiểu những thông tin chính xác đáng tin cậy về vắc xin nói chung, và các vắc xin COVID-19 nói riêng đã được sản xuất ở Mỹ

COVID-19 vắc xin (Phần 1): Cơ chế và hoạt động của vắc xin

Vắc xin là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng hiện đại, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó, cũng như những nhiễu loạn thông tin sai lệch trên mạng Continue reading COVID-19 vắc xin (Phần 1): Cơ chế và hoạt động của vắc xin