COVID-19 vắc xin (Phần 4): Lợi ích và tác dụng phụ của vắc xin , cuộc sống sau vắc xin

Tác dụng phụ của vắc xin là nhỏ so với lợi ích lớn phòng chống bệnh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể lơ là và cuộc sống sẽ không trở lại bình thường nhanh được Continue reading COVID-19 vắc xin (Phần 4): Lợi ích và tác dụng phụ của vắc xin , cuộc sống sau vắc xin