Networking (Phần 2): Những điều quan trọng nhưng ít người làm được

Trang Facebook The Tiny Pharmacist có gần 3500 người theo dõi. Trong 9 tháng qua, mỗi ngày mình nhận được ít nhất 1 message hỏi ý kiến xin lời khuyên về nhiều vấn đề khác nhau, tính ra hơn 200 người … Continue reading Networking (Phần 2): Những điều quan trọng nhưng ít người làm được

Trang phục phỏng vấn- Tuân thủ quy tắc nhưng vẫn tạo điểm nhấn riêng

Trong series 3 phần về đề tài phỏng vấn trước đây, mình đã đề cập đến STAR technique, cách đặt và trả lời câu hỏi, và những gì phải làm sau khi phỏng vấn xong. Một phần quan trọng không kém … Continue reading Trang phục phỏng vấn- Tuân thủ quy tắc nhưng vẫn tạo điểm nhấn riêng

Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 3)- Phone interviews, Thank you note, Bad experiences

Ở hai phần trước, mình đã đề cập đến STAR technique và những câu hỏi thường gặp khác nên chuẩn bị. Trong phần còn lại này, mình sẽ bàn về những vấn đề tưởng nhỏ nhưng quan trọng không kém … Continue reading Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 3)- Phone interviews, Thank you note, Bad experiences

Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 2)- Nếu bị lạc trên hoang đảo, bạn sẽ mang theo thuốc gì?

Ngoài những câu hỏi STAR, phỏng vấn còn có các câu hỏi nào thường gặp? Bạn có chuẩn bị tinh thần cho các câu hỏi khá kì cục chưa? Có câu trả lời đúng hay sai trong trường hợp này không? Continue reading Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 2)- Nếu bị lạc trên hoang đảo, bạn sẽ mang theo thuốc gì?

Dược sinh thực tập (Phần cuối)- Hãy cứ đi, cứ sống, cứ làm và đừng quên khu vườn của bạn

Hãy tìm một công việc mà bạn yêu, bạn sẽ không phải đi làm một ngày nào trong đời~ Khổng Tử Khoảnh khắc mình tìm được công việc yêu thích là ở co-op thứ 3 ở công ty dược AstraZeneca … Continue reading Dược sinh thực tập (Phần cuối)- Hãy cứ đi, cứ sống, cứ làm và đừng quên khu vườn của bạn