Networking (Phần 1): Các mối quan hệ có thể giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp như thế nào?

Ở bài Networking- Những điều quan trọng nhưng ít người làm được, mình đã bàn về tầm quan trọng của việc tạo nên và giữ gìn network vì công việc của bạn sẽ phụ thuộc vào nó. Không những thế … Continue reading Networking (Phần 1): Các mối quan hệ có thể giúp đỡ và giải cứu sự nghiệp như thế nào?

Networking (Phần 2): Những điều quan trọng nhưng ít người làm được

Trang Facebook The Tiny Pharmacist có gần 3500 người theo dõi. Trong 9 tháng qua, mỗi ngày mình nhận được ít nhất 1 message hỏi ý kiến xin lời khuyên về nhiều vấn đề khác nhau, tính ra hơn 200 người … Continue reading Networking (Phần 2): Những điều quan trọng nhưng ít người làm được

Industry pharmacist- Tiềm năng và cơ hội vô kể dành cho PharmD

Bạn có bao giờ thắc mắc nếu muốn hỏi thông tin về thuốc mình đang dùng thì ai sẽ trả lời? Dược sĩ chỉ làm trình dược viên trong công ty hay còn có nhiều chức năng khác? Bằng dược sĩ có giá trị như thế nào? Continue reading Industry pharmacist- Tiềm năng và cơ hội vô kể dành cho PharmD

Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 2)- Nếu bị lạc trên hoang đảo, bạn sẽ mang theo thuốc gì?

Ngoài những câu hỏi STAR, phỏng vấn còn có các câu hỏi nào thường gặp? Bạn có chuẩn bị tinh thần cho các câu hỏi khá kì cục chưa? Có câu trả lời đúng hay sai trong trường hợp này không? Continue reading Phỏng vấn kiểu Mỹ (Phần 2)- Nếu bị lạc trên hoang đảo, bạn sẽ mang theo thuốc gì?