Đừng ngại thẳng thắn với partner

Xã hội Việt Nam quá khắt khe đối với vấn đề tình dục và giáo dục giới tính. Nhiều người nghĩ giáo dục giới tính là vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng thực tế là không vẽ thì hươu cũng chạy, mà lại chạy sai đường lạc lối dẫn đến hậu quả khó lường. Continue reading Đừng ngại thẳng thắn với partner