So sánh hai kiểu trường dược ở Mỹ: PharmD 0-6 và 4 năm sau cử nhân

Sau khi giới thiệu Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- PharmD Step by step guide, mình sẽ làm thử ví dụ của việc tìm hiểu chương trình 0-6 và chương trình 4 năm sau cử nhân cho mọi người dễ … Continue reading So sánh hai kiểu trường dược ở Mỹ: PharmD 0-6 và 4 năm sau cử nhân

Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- PharmD Step by step guide

Sau khi đọc thông tin khái quát ở Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- Bắt đầu từ đâu? và hỏi bản thân những câu tất yếu như mình nêu trong blog Quyết định học dược- Hãy hỏi bản thân những điều này bạn … Continue reading Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- PharmD Step by step guide

Quyết định học dược ở Mỹ- Hãy hỏi bản thân những điều này

Ở một bài trước  Tìm hiểu trường dược ở Mỹ- Bắt đầu từ đâu?, hi vọng các bạn và phụ huynh có một số thông tin khởi điểm để bắt đầu hành trình tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu sơ … Continue reading Quyết định học dược ở Mỹ- Hãy hỏi bản thân những điều này

Hành trình du học (Phần 11): Học hiệu quả ở đại học Mỹ- Khoa học tự nhiên

Trong các bài trước Cách học ở Mỹ- 5 điều ai cũng cần biết và Chiến lược và kĩ năng học ở Mỹ hiệu quả, mình đã khái quát những chiến lược và kĩ năng đơn giản nhưng cần thiết cho việc học … Continue reading Hành trình du học (Phần 11): Học hiệu quả ở đại học Mỹ- Khoa học tự nhiên